Sprawy cywilne - Blog

7 czerwca 2022

JAK USTANOWIĆ OPIEKUNA TYMCZASOWEGO DLA NIEPEŁNOLETNIEGO OBYWATELA UKRAINY. [Українська версія нижче.]   Poniżej znajdziesz informacje dotyczące tego, co to jest opieka tymczasowa, jakie obowiązki i uprawnienia […]
6 maja 2021
testament

Dział spadku – czym jest i jakie konsekwencje prawne rodzi?

Dział spadku – czym jest i jakie konsekwencje prawne rodzi? Dział spadku to pojęcie prawne, które oznacza określenie składników majątku  wchodzącego w skład spadku oraz jego […]
11 marca 2021
paragraf

Co to są dobra osobiste i jak je chronić?

Co to są dobra osobiste i jak je chronić? Miliony złotych za oblanie się gorącą kawą w sieci fastfood? O słynnej sprawie „Hot Coffee Case” (choć […]
14 stycznia 2021
100 złotych

Pozew o zapłatę wynagrodzenia – co powinien zawierać?

Pozew o zapłatę wynagrodzenia – co powinien zawierać? Jeśli pracodawca nie wypłaca nam należnej pensji, premii lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop można przeciwko niemu złożyć pozew […]
25 września 2020
odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – czym się różnią?

Odszkodowanie a zadośćuczynienie - główne różnice. Kiedy należy się dany rodzaj rekompensaty? Odszkodowanie i zadośćuczynienie bez tajemnic.
19 stycznia 2019
Magazyn

Odszkodowanie za wypadek przy pracy cz. II

Odszkodowanie za wypadek przy pracy cz. II Świadczenia wypłacane za wypadek przy pracy przez ZUS często okazują się nie pokrywać w 100 % kwoty należnej pracownikowi. […]
19 stycznia 2019
Magazyn

Odszkodowanie za wypadek przy pracy cz. I.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy cz. I. W przypadku pracowników objętych ubezpieczeniem społecznym, ofiara wypadku przy pracy poza odszkodowaniem od pracodawcy może liczyć na świadczenie wypłacane […]