Prawo imigracyjne

Reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed właściwym wojewodą oraz innymi organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski.

krakowscy-kancelaria-21

Inwestycje budowlane i ochrona środowiska

krakowscy-kancelaria-28

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

krakowscy-kancelaria-22

Nieruchomości i reprywatyzacja

krakowscy-kancelaria-27

Prawo rodzinne i opiekuńcze

krakowscy-kancelaria-31

Sprawy karne i karno-skarbowe

krakowscy-kancelaria-32

Sprawy penitencjarne


krakowscy-kancelaria-25

Prawo imigracyjne

krakowscy-kancelaria-26

Prawo medyczne

krakowscy-kancelaria-23

Odszkodowania

krakowscy-kancelaria-24

Umowy

krakowscy-kancelaria-29

Sprawy regulacyjne

krakowscy-kancelaria-30

Spadki