Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Odszkodowania Kraków

Odszkodowanie stanowi formę naprawienia szkody. Jest to suma pieniężna, która wyrównać ma u poszkodowanego ujemne skutki działania osoby trzeciej. Przyczyn domagania się odszkodowania może być wiele. Podstawową zasadą regulującą odpowiedzialność odszkodowawczą, za zawinione działanie sprawcy, jest przepis artykułu 415 kodeksu cywilnego, który stanowi: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Odszkodowania Kraków

Jak można uzyskać odszkodowanie?

Kwestie wysokości odszkodowania można rozwiązać za pomocą ugody zawartej przed mediatorem lub sądem bądź też umowy zawartej przez strony. O odszkodowanie możemy zwrócić się bezpośrednio do osoby, która spowodowała powstanie szkody. W przypadku uchylania się zobowiązanego do naprawienia szkody od świadczenia, niezbędne może okazać się wystąpienie na drogę sądową. Postępowanie takie inicjowane jest przez wytoczenie powództwa przeciwko osobie zobowiązanej do zapłaty. W pozwie musimy przedstawić podstawę faktyczną naszego roszczenia, przytoczyć okoliczności je uzasadniające oraz przedstawić dowody, które udowodnią istnienie i zasadność naszego roszczenia. Pomagamy naszym klientom we wszystkich wymienionych przypadkach. Analizujemy projekty umówi i ugód, jak i prowadzimy kompleksowo sprawy o odszkodowanie, a także egzekucję należności zasądzonych przez sąd.

Odszkodowania Kraków - Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Od odszkodowań warto odróżnić zadośćuczynienia. O ile te pierwsze stanowią sumę strat pieniężnych lub wyrażoną w pieniądzu równowartość utraconych przedmiotów, to zadośćuczynienie stanowi swego rodzaju rekompensatę za straty niematerialne. Ma ono w zrekompensować wszelkie cierpienia fizyczne lub psychiczne powstałe na skutek działania osób trzecich. O ile więc, co do zasady, ustalenie wysokości odszkodowania możliwe jest na podstawie obiektywnych i mierzalnych kryteriów, to ustalenie wysokości zadośćuczynienia opiera się często na pewnego rodzaju zwyczaju sądowym. Trudno bowiem wycenić ból i cierpienie powstałe na skutek działań osób trzecich.

Warto pamiętać, iż odszkodowanie i zadośćuczynienie można uzyskać wyrokiem nie tylko sądu cywilnego, ale również w postępowaniu karnym. Osoba pokrzywdzona czynem zabronionym może występować przed sądem jako pokrzywdzony i z tego tytułu domagać się zasądzenia przez sąd w wyroku skazującym obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia. Będąc pokrzywdzonym przestępstwem warto więc być aktywnym już na etapie postępowania karnego, gdyż może to pozwolić zaoszczędzić czas i środki. Pokrzywdzony w postępowaniu karnym również może być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego).

Odszkodowania Kraków - Od kogo można uzyskać odszkodowanie?

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, poza sprawcami przestępstw, mogą być na przykład nierzetelni kontrahenci, osoby prawne (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia czy fundacje), pracodawcy za wypadki powstałe przy pracy a nawet Skarb Państwa. Celem ustalenia czy możemy domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia warto najpierw przeprowadzić analizę faktyczną i prawną całego zdarzenia, aby właściwie określić należną poszkodowanemu sumę.

Odszkodowania Kraków - Możesz nam zaufać!

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących odszkodowań. Do każdego przypadku podchodzimy w indywidualny sposób. Analizujemy roszczenia oraz prowadzimy sprawy o zapłatę należnych pieniędzy z tytułu odszkodowania. Jeśli potrzebujesz kompleksowej pomocy prawnej z tego zakresu, zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie prawne w ubieganiu się o odszkodownie.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Odszkodowania Kraków

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy pomoc prawną w sytuacjach dotyczących odszkodowań. Oferujemy swoje usługi w miastach woj. małopolskiego: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.