Odszkodowania

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. z tytułu wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego, pożaru, powodzi i innych szkód w mieniu oraz na osobie).

krakowscy-kancelaria-21

Inwestycje budowlane i ochrona środowiska

krakowscy-kancelaria-28

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

krakowscy-kancelaria-22

Nieruchomości i reprywatyzacja

krakowscy-kancelaria-27

Prawo rodzinne i opiekuńcze

krakowscy-kancelaria-31

Sprawy karne i karno-skarbowe

krakowscy-kancelaria-32

Sprawy penitencjarne


krakowscy-kancelaria-25

Prawo imigracyjne

krakowscy-kancelaria-26

Prawo medyczne

krakowscy-kancelaria-23

Odszkodowania

krakowscy-kancelaria-24

Umowy

krakowscy-kancelaria-29

Sprawy regulacyjne

krakowscy-kancelaria-30

Spadki