Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Artykuł 77 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Powyższe szczególnie aktualne jest wobec działań władzy publicznej związanych z wykrywaniem przestępstw, ściganiem przestępców i wymierzaniem sprawiedliwości, gdyż to tam w sposób najbardziej dotkliwy możemy odczuć siłę i przymus państwowy. Pomimo wielu reguł o charakterze gwarancyjnym oraz prawa do obrony, również w trakcie postępowań karnych może dochodzić do pomyłek. Niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie mogą rodzić skutki zarówno w sferze psychicznej, jak i również w sferze finansowej. W takiej sytuacji istnieje możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym polegającym na izolacji podejrzanego w areszcie śledczym na czas trwania postępowania karnego. Jest to sytuacja zbliżona do odbywania kary pozbawienia wolności. Zatrzymanie ma miejsce, kiedy krótkotrwale zostaniemy pozbawieni możliwości przemieszczania się bądź zmuszeni do pozostawania we wskazanym miejscu. Będzie to np. czas pomiędzy ujęciem sprawcy na gorącym uczynku a zastosowaniem tymczasowego aresztowania.

Niesłuszne aresztowanie

Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość domagania się zadośćuczynienia i odszkodowania, przez osoby które były niewątpliwie niesłuszne aresztowane. O niewątpliwie niesłusznym aresztowaniu możemy mówić, gdy oskarżony został prawomocnie uniewinniony od popełnienia zarzuconego mu czynu lub wobec którego umorzono postępowanie, a także doszło do naruszenia przepisów stanowiących o podstawie tymczasowego aresztowania. Ocena okoliczności słuszności tymczasowego aresztowania dokonywana jest z punktu widzenia istnienia tychże okoliczności w momencie stosowania tego środka zapobiegawczego. Oskarżony prawomocnie uniewinniony uprawniony jest do złożenia wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę jaka wynikła na skutek z tymczasowego aresztowania.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

Na skutek niesłusznego aresztowania możemy żądać odszkodowania lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Za poniesioną szkodę majątkową oskarżony może domagać się zapłaty obejmującej poniesione straty oraz utracone korzyści, jakie spowodowane zostały zastosowaniem tymczasowego aresztu. Zadośćuczynienie natomiast stanowi formę rekompensaty za szkodę niemajątkową definiowaną jako wszystkie fizyczne oraz psychiczne cierpienia wynikające z doznanej krzywdy. Wysokość zadośćuczynienia zależna jest m.in. od rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych, warunków w jakich przebywał tymczasowo aresztowany, wpływu na jego psychikę, jego wieku, wpływu na relacje rodzinne.

 

Wyłączenie odszkodowania

Przepisy kodeksu postępowania karnego wyłączają możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku przyczynienia się tymczasowo aresztowanego do zastosowania środka zapobiegawczego. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje temu, kto w zamiarze wprowadzenia w błąd sądu lub organu ścigania złożył fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub fałszywe wyjaśnienie i spowodował tym niekorzystne dla siebie orzeczenie w przedmiocie skazania, tymczasowego aresztowania, zastosowania środka zabezpieczającego albo zatrzymanie.

Wysokość zadośćuczynienia za niesłusznie tymczasowe aresztowanie ?

Nie istnieje stały miernik umożliwiający określenie wysokości zadośćuczynienia. Poza wyżej wymienionymi, dla ustalenia wysokości roszczenia istotny jest również czas izolacji, rozłąka z bliskimi czy też krzywda wyrządzona na skutek tej rozłąki. Zakres krzywdy, a co za tym idzie wysokość zadośćuczynienia, w każdej sprawie jest indywidualnym. Co istotne, terminy dochodzenia wyżej wymienionych roszczeń  przedawniają się z upływem roku od dnia  uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub dnia zwolnienia (w przypadku zatrzymania).

Prawnik a odszkodowanie

Ubiegając się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie z tytułu niewątpliwie niesłusznego aresztowania można skorzystać z pomocy pełnomocnika.  W ramach prowadzonej działalności reprezentujemy klientów w postępowaniach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie prawne zarówno osobom niesłusznie aresztowanym czy też zatrzymanym.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

W Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy pomoc prawną w sytuacjach dotyczących odszkodowania za niesłuszne aresztowanie. Oferujemy swoje usługi w miastach woj. małopolskiego: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.