Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Sprawy karne - Blog

Jak radzić sobie i od kogo uzyskać pomoc w przypadku popełnienia czynu zabronionego?
Prawo karne i karnoskarbowe stanowią najdalej idącą ingerencję państwa w wolność jednostki. Poniżej prezentujemy wybrane kwestie związane ze skutkami popełnienia przestępstw i wykroczeń.

Recydywa a dozór elektroniczny

Zastanawiasz się, jak system dozoru elektronicznego wpisuje się w problematykę recydywy? Podejmiemy dyskusję na temat wyzwań prawnych związanych z powrotem do przestępstw po odbyciu kary. Dowiedz

Czytaj więcej »
więzienie Alcatraz

Przerwa w karze a koronawirus

Zgodnie z nowym art. 14c dodanym do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (…), przerwa w karze może być udzielona skazanemu na karę pozbawienia wolności z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii spowodowany COVID-19.

Czytaj więcej »