Sprawy Karne

Jak radzić sobie i od kogo uzyskać pomoc w przypadku popełnienia czynu zabronionego?
Prawo karne i karnoskarbowe stanowią najdalej idącą ingerencję państwa w wolnośc jednostki. Poniżej prezentujemy wybrane kwestie związane ze skutakami popełnienia przestęptw i wykroczeń.
12 sierpnia 2019

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym cz. I

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym. Czym jest i czy warto z niego skorzystać? Czy warto wnosić o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności […]