Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Sprawy karne - Blog

Jak radzić sobie i od kogo uzyskać pomoc w przypadku popełnienia czynu zabronionego?
Prawo karne i karnoskarbowe stanowią najdalej idącą ingerencję państwa w wolność jednostki. Poniżej prezentujemy wybrane kwestie związane ze skutkami popełnienia przestępstw i wykroczeń.