Sprawy karne - Blog

Jak radzić sobie i od kogo uzyskać pomoc w przypadku popełnienia czynu zabronionego?
Prawo karne i karnoskarbowe stanowią najdalej idącą ingerencję państwa w wolność jednostki. Poniżej prezentujemy wybrane kwestie związane ze skutkami popełnienia przestępstw i wykroczeń.
13 kwietnia 2021
Zniesławienie w Internecie

Zniesławienie w Internecie – jak udowodnić? Jaka kara przysługuje?

Zniesławienie w Internecie – jak udowodnić? Jaka kara przysługuje? Zniesławienie (inaczej pomówienie, oszczerstwo) to występek polegający na pomówieniu konkretnej osoby, grupy ludzi, instytucji, osoby prawnej lub […]
4 marca 2021
prawo jazdy

Kolekcjonerskie dowody osobiste i naklejki na legitymację studencką. Czy ich posiadanie jest karalne?

Kolekcjonerskie dowody osobiste i naklejki na legitymację studencką. Czy ich posiadanie jest karalne? W sieci znaleźć można mnóstwo ofert z „kolekcjonerskimi hologramami do legitymacji” a nawet […]
25 lutego 2021
młotek sędziowski

Jak karać? Co grozi za popełnienie przestępstwa?

Jak karać? Co grozi za popełnienie przestępstwa? Kodeks karny nie jest jedyną ustawą regulującą zasady ponoszenia odpowiedzialności za popełnienie czynów zabronionych, istnieje bowiem również odpowiedzialność za […]
25 stycznia 2021
Odpowiedzialność karna nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich. Kiedy małoletni odpowiada za popełnione przestępstwo?

Odpowiedzialność karna nieletnich. Kiedy małoletni odpowiada za popełnione przestępstwo? Podstawową ustawą regulującą tryb ponoszenia odpowiedzialności karnej jest Kodeks karny. Stanowi on zbiór zasad dotyczących karania oraz […]
18 stycznia 2021
odwieszenie kary pozbawienia wolności

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Kiedy przysługuje?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Kiedy przysługuje? Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności może być orzeczone przez sąd penitencjarny, na posiedzeniu […]
30 listopada 2020
dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze – czym jest? Co oznacza w praktyce?

Dobrowolne poddanie się karze – czym jest? Co oznacza w praktyce? Obowiązujący kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki […]
19 sierpnia 2020
odwieszenie kary pozbawienia wolności

Odwieszenie kary – kiedy następuje?

Odwieszenie kary - kiedy następuje? Rodzaje podstaw do odwieszenia kary. Kiedy można zarządzić karę pozbawienia wolności? Odwieszenie kary bez tajemnic.
30 kwietnia 2020
Europejski nakaz aresztowania ENA

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) – czym jest?

Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania i kiedy się go stosuje? Jakie akty prawne regulują tę formę ekstradycji? Kto wydaje Europejski Nakaz Aresztowania? Te i inne informacje znajdziesz w poniższym wpisie.
17 kwietnia 2020
Dozór elektroniczny SDE

Dozór elektroniczny (SDE) – dla kogo? Warunki, ustawa, tryb postępowania

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dozór elektroniczny (SDE) jako sposób wykonania kary więzienia w domu. Kto może się ubiegać?