Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Odszkodowanie za błąd medyczny

Kancelaria Krakowscy Adwokaci zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie odszkodowań medycznych wszystkim poszkodowanym pacjentom na terenie Krakowa i okolic. Kancelaria zajmuje się sprawami za błędy w sztuce lekarskiej w tym m.in. za błędy okołoporodowe, błędy w chirurgii plastycznej, błędy przy zabiegach medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym (m.in. w sprawach o zakażenia szpitalne, czy pozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym.

Czym jest błąd medyczny?

Warto zaznaczyć, że błąd medyczny nie jest tożsamy z błędem lekarskim. Błąd medyczny może popełnić każdy członek personelu medycznego (lekarz, pielęgniarka, położna, dentysta, diagnosta), natomiast błąd lekarski może popełnić tylko lekarz. Według definicji błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub też zaniechanie personelu medycznego, powodujące szkodę pacjenta.

Wśród błędów medycznych możemy wyróżnić:

  • błąd diagnostyczny (np. nieprawidłowa ocena stanu pacjenta)
  • błąd organizacyjny (np. nieodpowiednia liczba lekarzy specjalistów na oddziale szpitalnym)
  • błąd terapeutyczny (np. przepisanie nieodpowiednich leków, wykonanie operacji mimo przeciwności)
  • błąd techniczny (np. obrana niestosowna metoda przeprowadzenia zabiegu operacyjnego)

Kto odpowiada za błąd medyczny?

Często pojawia się pytanie – kto odpowiada za błąd medyczny? Odpowiedzialność może ponosić lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym na umowę o pracę lub współpracujący z takim podmiotem w oparciu o umowę cywilnoprawną. Dla oceny odpowiedzialności i jego reżimy kluczowe jest ustalenie formy zatrudnienia lekarza. W sytuacji, gdy lekarz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jego odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ogranicza się najczęściej do odpowiedzialności pracowniczej wobec pracodawcy.  Lekarz zatrudniony na umowę o pracę występuje w sądzie jako świadek, natomiast szpital przejmuje całą odpowiedzialność za szkodę. Taka ochrona lekarza jest możliwa, jeśli nie doszło do umyślnego wyrządzenia szkody. W sytuacji, kiedy to lekarz jest zatrudniony w szpitalu na zasadzie umowy cywilnoprawnej, odpowiada on finansowo za wyrządzoną szkodę, solidarnie razem ze szpitalem. Warto zaznaczyć, że do sądu pozywa się placówkę medyczną czy szpital, a nie konkretne nim kierujące osoby.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Pacjent może starać się ubiegać o odszkodowanie za błąd medyczny, w sytuacji gdy ma możliwość przedstawić dowody, że zaistniała szkoda miała miejsce na skutek błędu medycznego. W tym celu powinny być spełnione następujące warunki:

  • poszkodowany musi doświadczyć uszczerbku na zdrowiu lub musi dojść do śmierci poszkodowanego
  • postępowanie personelu medycznego musi zostać zdefiniowane  jako błąd medyczny lub zdarzenie medyczne
  • uszczerbek na zdrowiu lub śmierć poszkodowanego musi mieć miejsce na skutek błędu medycznego.

Kiedy można zgłosić błąd w sztuce lekarskiej?

Na zgłoszenie błędu medycznego poszkodowany ma 3 lata, od chwili kiedy zauważył pogorszenie się stanu zdrowia na skutek popełnionego błędu lekarskiego.  Powikłania zaistniałe w wyniku błędu medycznego mogą wystąpić znacznie później, dlatego pacjent ma możliwość starania się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej do 3 lat od pojawienia się ubytku na zdrowiu, a ten z kolei może pojawić się z dużym opóźnieniem – nawet 10 lat po zaistniałym zdarzeniu. W praktyce oznacza to, że pacjent który po 10 latach od nieprawidłowej diagnozy czy nieodpowiedniego leczenia odczuje pogorszenie zdrowia, nadal ma 3 lata aby zawalczyć o swoje prawa. Sprawę należy zgłosić jak najszybciej, jest to bowiem długi proces który może trwać nawet kilka lat. Często prowadzoną praktyką – zanim sprawa zostanie skierowana do sądu jest prowadzenie postępowania przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Pomoc prawna w odszkodowaniu za błąd medyczny

Prawo medyczne jest rozległym prawem, dlatego wskazana jest pomoc adwokata z doświadczeniem z różnych dziedzin prawa. W sytuacji pogorszenia zdrowia na skutek błędu medycznego, dobry adwokat pomoże wywalczyć wszelkie niezbędne prawa. Będzie nieocenionym wsparciem w wycenie krzywdy oraz szkody. Szczegółowo przeanalizuje dokumentację dotyczącą zdarzenia oraz wskaże najbardziej korzystne rozwiązanie w sprawie. Kancelaria Krakowscy Adwokaci prowadzi sprawy w obrębie uzyskiwania odszkodowań za szkody wywołane leczeniem niezgodnym z obecnym stanem wiedzy medycznej, wynikających z utratą zdolności do pracy jak również uzyskiwaniem zadośćuczynień za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, czy śmierć osoby najbliższej. Kancelaria reprezentuje także klientów w cywilnych sprawach. za szkody które zostały wyrządzone przez leki.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla osób represjonowanych w PRL - Kancelaria adwokacka Krakowscy Adwokaci

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie prawne osobom poszkodowanym na skutek błędu medycznego. Zajmujemy się także pozostałymi sprawami z prawa medycznego.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Odszkodowanie za błędy medyczne Kraków

W Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy  pomoc prawną w sytuacjach dotyczących odszkodowania za błędy medyczne. Oferujemy swoje usługi w miastach woj. małopolskiego: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.