Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

Postępowania i procesy sądowe stanowią najbardziej znaną i rozpoznawalną część pracy adwokata. W swojej praktyce świadczymy pomoc prawną przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami ścigania, finansowymi organami postępowania przygotowawczego oraz wszelkimi organami administracji rządowej i samorządowej.

Jak możemy Ci pomóc?

Procesy i postępowania - możesz nam zaufać

Reprezentujemy swoich klientów również przed sądami polubownymi i arbitrażowymi. Przygotowujemy, inicjujemy i prowadzimy postępowania sądowe zarówno związane z szeroko rozumianym prawem cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, karnym oraz administracyjnym. Posiadamy doświadczenie w postępowaniu administracyjnym, gdzie zarówno reprezentujemy naszych klientów przed organami, jak i sporządzamy środki zaskarżenia.

Wnosimy w imieniu naszych klientów pozwy i inne pisma procesowe, środki zaskarżenia, a także kasacje i skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego oraz skargi i skargi kasacyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Pomagamy przygotować naszym klientom wnioski w postępowaniach rejestrowych i wieczystoksięgowych przed właściwymi sądami. Przygotowujemy dla naszych klientów również nadzwyczajne środki zaskarżenia. Po wyczerpaniu toku instancji, w przypadkach uzasadnionych, pomagamy również sporządzić i złożyć wniosek do Prokuratora Generalnego bądź Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi nadzwyczajnej.

Indywidualne podejście do każdej sprawy

Przed rozpoczęciem procesu lub postępowania analizujemy dla naszych klientów stan prawny oraz pomagamy podjąć decyzję w kwestii dalszego postępowania. Służymy również radą i pomocą w kwestii gromadzenia materiału dowodowego, a także niezbędnych w toku postępowania załączników i wniosków. Dobrze przygotowane postępowanie i proces pozwala przyspieszyć działanie sądu lub organu i nie naraża zainteresowanych na niespodziewane koszty.

W uzasadnionych przypadkach doradzamy naszym klientom zawarcie ugody bądź inny pozasądowy sposób rozwiązania problemu. Analizujemy projekty umów i ugód sprawdzając zarówno ważność poczynionych tam zapisów, jak i ich bezpośredni oraz ewentualny wpływ na prawa i obowiązki naszych klientów. Nie zawsze bowiem proces bądź inne postępowanie przed sądem lub organem stanowi najlepszy wybór. Dokładna analiza prawna sprawy oraz świadomość konsekwencji podjętych działań i możliwości innego załatwienia sprawy pomaga podjąć świadomą decyzję naszym klientom. Świadcząc pomoc naszym klientom nie tylko sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma i wnioski ale również zastępujemy naszych klientów w trakcie rozpraw oraz posiedzeń sądów.

Sprawdź pozostałe obszary praktyki kancelarii