Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Prawo geologiczne i górnicze​

Prawo geologiczne i górnicze to jedna z gałęzi prawa, w której się specjalizujemy. Kancelaria świadczy obsługę prawną branży górniczej i podmiotów z nią współpracujących. Posiadamy doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej kopalń i zakładów odkrywkowych. Nie tylko znamy regulacje dotyczące poszukiwania i rozpoznawania kopalin lub ich wydobywania, ale również rozumiemy specyfikę branży górniczej. Sprawy górnicze są prowadzone przez adwokata, który posiada wykształcenie górnicze (tytuły zawodowe technika oraz mistrza w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złoża). Posiadamy doświadczenie m.in. we współpracy z górnictwem odkrywkowym (kopalniami kruszywa naturalnego, wapienia, węgla brunatnego), górnictwa głębinowego (kopalnie węgla kamiennego) oraz górnictwa otworowego (gaz łupkowy/shalegas, wody lecznicze i solanki).

Prawo górnicze
i geologiczne - Kraków

Oferujemy pomoc przy:

Koncesja na wydobycie - Kraków

W ramach oferty zapewniamy:

Adwokat prawo geologiczne
i górnicze - Kraków

Reprezentujemy przedsiębiorców górniczych przed sądami oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących szkód górniczych, w tym świadczymy pomoc prawną dla osób z kierownictwa oraz dozoru ruchu przedsiębiorców górniczych w postępowaniach administracyjnych, w tym odwołaniach od decyzji Okręgowych Urzędów Górniczych, odwołaniach od decyzji Wyższego Urzędu Górniczego, czy w składaniu skarg do sądów administracyjnych czy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sporządzany odwołania od opłat podwyższonych za wydobywanie złoża bez koncesji lub z naruszeniem jej warunków oraz odwołania od decyzji wstrzymujących ruch zakładu górniczego i innych decyzji negatywnie wpływających na ruch zakładu.

Dodatkowo wspieramy w obszarach związanych z działalnością górniczą regulowanych przez normy ochrony przyrody z obszaru m.in. ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami (w tym odpadami wydobywczymi), rekultywacji i rewitalizacji terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej, ochrony gruntów rolnych i leśnych, (likwidacja zakładu górniczego), gospodarowania wodami (pozwolenie wodnoprawne).

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie prawne w sprawach związanych z prawem geologicznym.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Prawo geologiczne i górniczne - Małopolska, Śląsk

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy pomoc prawną w sytuacjach dotyczących prawa geologicznego i górniczego.