Kontakt telefoniczny z kancelarią:

O nas

Jesteśmy zespołem adwokatów, którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów prawnych zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Nasi klienci mogą liczyć na dyskrecjęindywidualne podejściezrozumiały sposób komunikacji i wysoką etykę zawodową.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Aplikację adwokacką odbywałam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. Ukończyłam prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim broniąc pracę magisterską pt.: „Regulacje prawne wydobywania węglowodorów (shale gas) w Polsce, Unii Europejskiej i USA” w Katedrze Prawa Gospodarczego UJ, a także (równolegle) ukończyłam kierunek administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez sześć lat zdobywałam doświadczenie zawodowe w wiodącej warszawskiej kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Równolegle odbyłam stypendium w polskiej spółce energetycznej w ramach programu Fundacji im. Lesława Pagi, realizowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ukończyłam studia podyplomowe z Prawa medycznego i bioetyki prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem uczestnikiem studiów podyplomowych z prawa nieruchomości prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiadam uprawnienia mediatora sądowego i jestem wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie. Zajmuję się mediacjami z zakresu prawa cywilnego, medycznego, a także mediacjami dla sektora publicznego.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób prywatnych. Specjalizuję się w prawie administracyjnym – sprawy budowlane, ochrona środowiska, prawo wodne i samorządowe. Zajmuję się prawem nieruchomości: doradzam klientom w sprawach zakupu gruntów, domów i mieszkań czy uregulowania stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenia, służebności, dzierżawy, najmy). Zapewniam reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Od lat zajmuję się także sprawami reprywatyzacyjnymi. Przygotowuję projekty umów i uczestniczę w negocjacjach. Prowadzę obsługę przedsiębiorców w zakresie koncesji, zezwoleń i licencji koniecznych do prowadzenia przez nich działalności. Często doradzam przedsiębiorcom z branży górniczej. Doskonale orientuję się nie tylko w przepisach prawnych, ale też posiadam uprawnienia technika oraz mistrza w zawodzie górnika odkrywkowej eksploatacji złóż. Zajmuję się również prawem imigracyjnym. Pomagam w uzyskaniu wiz czy zezwoleń na pobyt.

Jakub Tolasz

Adwokat

Aplikację adwokacką odbywałem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pod tytułem „Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym” napisałem pod kierunkiem prof. UJ, dr hab. Adama Górskiego i obroniłem z wynikiem bardzo dobrym.

Doświadczenie zawodowe, w tym praktykę procesową, zdobywałem pracując w kancelariach adwokackich w Katowicach oraz Krakowie. Moje doświadczenie zawodowe skupia się wokół spraw związanych z obronami w postępowaniach karnych, a także reprezentacji w procesach cywilnych, w tym dochodzeniu roszczeń i odszkodowań, a także prowadzeniu spraw rodzinnych i spadkowych. Doświadczenie w zakresie postępowań sądowych zdobyłem w trakcie reprezentowania klientów przed sądami karnymi, cywilnymi oraz gospodarczymi. Posiadam również doświadczenie w obsłudze podmiotów branży farmaceutycznej.