Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Wypadek w pracy odszkodowanie

Poszkodowany wypadkiem przy pracy może dochodzić roszczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, a także, w niektórych wypadkach bezpośrednio od pracodawcy. Odszkodowanie ma na celu naprawienie wyrządzonych szkód materialnych. Poza tym pokrzywdzony może dochodzić również zadośćuczynienia, które ma rekompensować krzywdy niematerialne. W ramach praktyki kancelarii pomagamy klientom dochodzić roszczeń na drodze postępowania administracyjnego i sądowego.

Wypadek przy pracy

Zgodnie z przepisami (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), wypadkiem przy pracy określamy zdarzenie, wywołane zewnętrzną przyczyną, powodujące śmierć lub uraz – które nastąpiło w związku z pracą. 

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy tylko wtedy gdy, spełnia jednocześnie  wszystkie cztery warunki:

    • zdarzenie jest nagłe

    • wywołane przyczyną zewnętrzną

    • powoduje uraz lub śmierć

    • musi nastąpić podczas lub w związku z wykonywaną pracą.

Za wypadek przy pracy mogą uchodzić zarówno zdarzenia mniej poważne (np. skręcenie kostki), jak i śmierć pracownika. Wyżej wymieniona ustawa dotyczy roszczeń finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i uprawnia osoby ubezpieczone do otrzymania świadczenia z tego funduszu.

Podział wypadków w pracy

Ustawa wypadkowa wprowadza podział wypadków przy pracy na cztery rodzaje w zależności od tego, jakie niosą za sobą skutki.

Lekki wypadek

Lekki wypadek  to wypadek powodujący niezdolność do pracy nie dłuższą niż 28 dni.

Ciężki wypadek

Ciężki wypadek definiujemy jako wypadek który spowodował ciężkie uszkodzenie ciała takie jak: utrata słuchu, mowy, wzroku, zdolności rozrodczej, lub też inne uszkodzenia ciała które naruszyły funkcje organizmu. Również do ciężkich wypadków można zakwalifikować nieuleczalne choroby zagrażające życiu, choroby psychiczne, lub trwałe zeszpecenie czy też zniekształcenie ciała.

Wypadek śmiertelny

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od wypadku.

Wypadek zbiorowy

O wypadku zbiorowym można mówić, gdy w wyniku tego samego zdarzenia, wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby.

Odszkodowanie za wypadek w pracy Kraków

Poza możliwością uzyskania świadczenia z FUS, poszkodowany może również dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia bezpośrednio od pracodawcy. Podstawy odpowiedzialności pracodawcy mogą być bardzo różne. Trudno wskazać z góry sytuacje i przesłanki rodzącewykonywana praca zorganizowane zostały nieprawidłowo lub należy udowodnić, że za po stronie pracodawcy odpowiedzialność. Można jednak bardzo ogólnie wskazać, iż w celu potwierdzenia odpowiedzialności pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, należy stwierdzić, że okoliczności w jakich była grożenia, które spowodowały wypadek w trakcie wykonywania pracy – nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę. Odszkodowania na skutek wypadku w pracy obejmują wszelkie wydatki, jakie są skutkiem zdarzenia. Zaliczamy do nich koszty leczenia (za lekarską opiekę medyczną, wizyty u specjalistów, koszty przewozu chorego, a także zakupione leki). W sytuacji, gdy pracownik uległ ciężkiemu wypadkowi i stał się inwalidą, odszkodowanie obejmuje również koszty związane z przygotowaniem go do nowego zawodu. 

Kiedy zgłosić odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek, który miał miejsce w pracy, należy zgłosić jak najszybciej do pracodawcy. Należy zadbać również o to, aby sporządzony został protokół powypadkowy. W interesie pokrzywdzonego jest również zabezpieczenie ewentualnych dowodów nieprawidłowości w zakładzie pracy. O ile jest to możliwe warto zatem zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia i zapamiętać nazwiska świadków. Należy mieć na uwadze, że co do zasady po upływie 3 lat od zdarzenia, roszczenia cywilne się przedawniają. Są jednak sytuacje, w  których termin ten jest dłuższy. Każde zdarzenie wymaga indywidualnej analizy i oceny. 

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

W celu uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy należy podjąć kilka niezbędnych kroków. Pierwszym z nich jest zgłoszenie wypadku pracodawcy. Powinna dokonać tego osoba poszkodowana – jeśli tylko stan zdrowia jej na to pozwala – lub osoba, która była świadkiem zdarzenia. O zajściu wypadku, poinformować należy przełożonego lub też instytucję, które reprezentują firmę.  W kolejnym etapie sporządzany jest powypadkowy protokół. Powinien on powstać w terminie 14 dni od dnia zdarzenia. W protokole należy jasno określić, czy zdarzenie, które miało miejsce możemy zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Muszą być spełnione warunki, o których wspominaliśmy wcześniej. Następnie można wystąpić o świadczenie z FUS. Rozważyć należy również  ewentualną odpowiedzialność pracodawcy oraz dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Kto ma prawo do odszkodowania?

Każdy pracownik który uległ wypadkowi w pracy, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Osoba poszkodowana na skutek wypadku w pracy, może otrzymać szereg świadczeń. Do najczęściej dochodzonych należą odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Warto również upewnić się, czy poszkodowanemu przysługuje renta. Może być ona wypłacana w jako cykliczne, comiesięczne świadczenie lub też w formie jednorazowej zapomogi. Możemy wyróżnić rentę na poczet zwiększonych potrzeb, oraz tak zwaną rentę wyrównawczą. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb odnosi się do poszkodowanych, którzy na skutek obrażeń odniesionych w wypadku są zmuszeni korzystać z odpłatnego i specjalistycznego leczenia, rehabilitacji czy też wsparcia i pomocy osób trzecich. Rolą renty wyrównawczej jest rekompensata strat wynikających z utraty możliwości zarabiania.

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie prawne w ubieganiu się o odszkodowanie za wypadek w pracy.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Odszkodowanie za wypadek przy pracy Kraków i okolice

W Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci pomagamy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy w miastach woj. małopolskiego takich jak: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.