Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości ma na celu pozbawienie lub też ograniczeniu na drodze decyzji, prawa użytkowania wieczystego, prawa własności lub prawa rzeczowego na nieruchomość. Wywłaszczenie może nastąpić za wypłatą odszkodowania. W ramach odszkodowania właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości może być także przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna.

Wywłaszczenie nieruchomości

Nieruchomość może zostać wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu). Wywłaszczeniu może ulec cała nieruchomość, lub też tylko jej część. W sytuacji, gdy wywłaszczeniu podlega cała nieruchomość, a pozostałej jej części nie można wykorzystać, wówczas na prośbę właściciela czy też użytkownika wieczystego nieruchomości można nabyć daną część nieruchomości na podstawie umowy na rzecz Skarbu Państwa, lub też na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.  Zależnie od decyzji, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie. 

Komu przysługuje odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości?

Do otrzymania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości uprawnieni są nie tylko właściciele gruntu ale także użytkownicy wieczyści, osoby, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na nieruchomości. W związku z tym do kręgu podmiotów wchodzi m.in. osoba na rzecz której ustanowiono służebność mieszkania.

Ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie

Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest ustalana na podstawie stanu przeznaczenia, oraz  wartości wywłaszczonej nieruchomości,  w dniu wywłaszczenia. Wartość odszkodowania ustala starosta, na drodze decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Za stan nieruchomości uważany jest jej stan prawny, stan użytkowo-techniczny, stan zagospodarowania, stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, oraz stań otoczenia nieruchomości. Znaczenie ma również stopień i charakter zurbanizowania miejscowości, w którym dana nieruchomość się znajduje.  Aby finalnie doszło do ustalenia wysokości odszkodowania niezbędne jest uzyskanie przez starostę opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Opinia sporządzana jest na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

 

Przyznanie nieruchomości zamiennej

Jedną z form przyznania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości stanowi nieruchomość zamienna. Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – nieruchomość zamienną przyznaje się z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, lub z zasobu nieruchomości odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki. Nieruchomość zamienna może zostać przekazana na podstawie porozumienia z Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa. Również na podstawie porozumienia z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości, może zostać przyznana nieruchomość zamienna, w przypadku wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa. Różnicę pomiędzy wartością nieruchomości zamiennej a wysokością odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji, można wyrównać za pomocą pieniężnej dopłaty. Prawa do nieruchomości zamiennej, zostają przekazane osobie której przyznano odszkodowanie z dniem ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu. Na podstawie tej decyzji, dokonuje się wpisu do księgi wieczystej. 

Pomoc adwokata w odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości

Zdarza się często, że organ wywłaszczający zaniża wysokość przysługującego odszkodowania. W takiej sytuacji byłemu właścicielowi przysługuje prawo dochodzenia wyższego odszkodowania przed sądem. Kancelaria Krakowscy posiada wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowań z tytułu utraty wartości nieruchomości. Za pomocą wszystkich dostępnych środków prawnych dążymy zawsze do jak najkorzystniejszych  rozwiązań. 

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci Umowa przedwstępna

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie prawne w ubieganiu się o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości Kraków

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy pomoc prawną w sytuacjach dotyczących odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Oferujemy swoje usługi w miastach woj. małopolskiego: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.