Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Odszkodowanie dla osób represjonowanych

Pokrzywdzeni za swoją działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego w okresie PRL mogą starać się o uzyskanie zadośćuczynienia lub odszkodowania za wyrządzone szkody materialne i krzywdy.

W naszej kancelarii oferujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia z tego tytułu, przeprowadzamy przez cały proces, pomagamy w kompletowaniu i składaniu dokumentów. Skontaktuj się z nami.

Jak uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych?

Uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w związku z działalnością niepodległościową może przybrać formę wieloetapową:

1. W pierwszej kolejności należy ustalić faktyczne wystąpienie represji w przeszłości. Jeżeli wiemy o wyroku skazującym w sprawie działalności niepodległościowej, należy wystąpić do sądu, który orzekał w sprawie po odpis wyroku lub wnieść do Instytutu Pamięci Narodowej o przeprowadzenie kwerendy i udostępnienie dokumentów archiwalnych. Do IPN wystąpić może zarówno sam represjonowany, jak i osoby najbliższe (również po jego śmierci). Dowiedz się więcej o poszukiwaniu dokumentów w IPN.

2. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych poprzedzać musi stwierdzenie nieważności orzeczenia wydanego wobec osoby represjonowanej. Stwierdzenie nieważności przez sąd daje podstawę do złożenia wniosku o przyznanie od Skarbu Państwa zadośćuczynienia lub odszkodowania. Przeczytaj więcej o uznaniu za nieważny wyroku za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

3. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego nieważność wyroku skazującego, należy złożyć we właściwym miejscowo Sądzie Okręgowym wniosek o orzeczenie odszkodowania bądź zadośćuczynienia.

Osoba represjonowana

Uprawnionymi do dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień są osoby, wobec których wydano przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 roku, orzeczenia skazujące jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej działalności. Są nimi również osoby, wobec których wydano wyroki za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom, a także te, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego. Ustawa uprawnia również do dochodzenia roszczeń osobę, która w okresie od dnia 1 listopada 1982 r. do dnia 28 lutego 1983 r. pełniła czynną służbę wojskową, do której odbycia została powołana za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje - Kancelaria adwokacka Krakowscy Adwokaci

Odszkodowanie za represje komunistyczne

Odszkodowanie od Skarbu Państwa ma stanowić rekompensatę utraconego majątku bądź dochodów, jakie osoba represjonowana mogłaby uzyskać gdyby nie została skazana. Dochodzić można zarówno majątku utraconego na skutek działania organów państwa jak i szkody wyrządzonej poprzez utratę dochodów.

Zadośćuczynienie od skarbu państwa

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę to świadczenie pieniężne wypłacane za szkodę niematerialną wynikłą z niesłusznego skazania. Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za krzywdę represjonowanego, a to m.in. cierpienie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, utracony czas, rozłąkę z rodziną, poniżające traktowanie, poczucie krzywdy i niesprawiedliwości.

Komu przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie od skarbu państwa?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługują samemu pokrzywdzonemu niesprawiedliwym wyrokiem lub decyzją, a w przypadku jego śmierci przechodzą one na małżonka, dzieci oraz rodziców. Odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę przysługuje także dziecku, które w okresie pozbawienia wolności przebywało z matką, bądź którego matka w okresie ciąży przebywała w zakładzie karnym, areszcie lub miejscu odosobnienia.

Kolejną uprawnioną grupą są osoby powoływane w okresie od 1 listopada 1982 r. do 28 lutego 1983 r. do czynnej służby wojskowej za działalność na rzecz niepodległego bytu Polski. Mogą one ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Bez względu na zadośćuczynienie i odszkodowanie sąd ma prawo zasądzić od Skarbu Państwa pokrycie części lub całości kosztów symbolicznego upamiętnienia osoby niesłusznie represjonowanej, jeśli jej śmierć nastąpiła w wyniku wykonania orzeczenia uznanego za nieważne.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla osób represjonowanych w okresie stanu wojennego - Kancelaria adwokacka Krakowscy Adwokaci

Odszkodowanie dla osób represjonowanych - procedura

Procedura uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania dotyczy skazania i internowania w okresie PRL-u, jak również represjonowania w formie powoływania do czynnej służby wojskowej. W tamtym okresie służba wojskowa była obowiązkowa, ale niekiedy zdarzały się nadużycia i wykorzystywano ją do represjonowania niektórych osób, np. poprzez kierowanie do specjalnych jednostek, gdzie osoby represjonowane przypadkowo trafiały do grup z osobami wielokrotnie skazanymi, recydywistami, przez co były inaczej traktowane. Niekiedy do wojska byli też powoływani klerycy i księża. Osoby powoływane więc w okresie od 1 listopada 1982 r. do 28 lutego 1983 r. do służby wojskowej za działalność polityczną na rzecz Polski mogą ubiegać się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę od Skarbu Państwa.

Bez względu na zadośćuczynienie i odszkodowanie sąd ma prawo zasądzić od Skarbu Państwa pokrycie części lub całości kosztów symbolicznego upamiętnienia osoby niesłusznie represjonowanej, jeśli jej śmierć nastąpiła w wyniku wykonania orzeczenia uznanego za nieważne.

Wniosek o odszkodowanie za represje - wymagane dokumenty

Występując z wnioskiem o zadośćuczynienie bądź odszkodowanie za represje konieczne jest udowodnienie krzywd i szkód wyrządzonych wykonaniem lub wydaniem nieważnego wyroku. Jeśli wnioskodawca nie posiada archiwalnych dokumentów, może odszukać je w zasobach IPN lub innych archiwów państwowych. Jeśli roszczeń dochodzi małżonek lub inni krewni osoby represjonowanej, konieczne będzie przedłożenie także aktów stanu cywilnego, które potwierdzają związek małżeński lub pokrewieństwo. Pomocne będą też inne dokumenty, które uzasadniają wysokość roszczeń odszkodowawczych, jak np. dowody utraconego majątku czy potwierdzające krzywdę – np. dokumentacja medyczna.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla osób internowanych - Kancelaria adwokacka Krakowscy Adwokaci
Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla osób represjonowanych w PRL - Kancelaria adwokacka Krakowscy Adwokaci

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za internowanie - pełnomocnictwo

W przypadku wnoszenia o zadośćuczynienie bądź odszkodowanie można skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika celem sporządzenia dokumentów inicjujących postępowanie, jak i reprezentacji przed organami administracji (IPN) oraz przed sądem zarówno I instancji, jak i w ewentualnym postępowaniu apelacyjnym.

Odszkodowanie od skarbu państwa za szkodę - koszty ustanowienia pełnomocnika

Koszty postępowań w sprawach, które objęte zostały ustawą z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w przypadku zasądzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, ponosi Skarb Państwa,

Zapraszamy do współpracy z kancelarią Krakowscy Adwokaci. Pomożemy Ci uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie i przeprowadzimy przez cały proces.

Odszkodowanie dla osób represjonowanych - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Oferujemy pomoc prawną w zakresie uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia dla osób represjonowanych bądź ich rodzin. Zapewniamy zastępstwo prawne na każdym etapie, wyjaśniamy wszystkie kwestie i pomagamy w kompletowaniu dokumentów. Zachęcamy do współpracy.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Odszkodowanie dla osób represjonowanych Kraków

W naszej Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci świadczymy pomoc prawną podczas wnoszenia o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za represje w woj. małopolskim. Współpracujemy z osobami w poniższych miastach:

Odszkodowanie dla osób represjonowanych Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.