Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Odszkodowania komunikacyjne Kraków

Osoba, która została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może mieć prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Świadczenie pieniężne można uzyskać celem pokrycia powstałych na skutek wypadku szkód bądź zadośćuczynienia za krzywdy takie jak cierpienie, oszpecenie, czy rozłąka.  

Wypadek komunikacyjny

Najczęstszą przyczyną powstania roszczeń odszkodowawczych stanowią wypadki komunikacyjne. Skutkują one powstaniem zarówno szkód majątkowych jak i osobowych. Zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawem, poszkodowany może uzyskać rekompensatę pieniężną za wypadek komunikacyjny do trzech lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, nie później jednak niż 10 lat od wystąpienia zdarzenia. W przypadku szkody wynikłej ze zbrodni lub występku, roszczenia o naprawienie szkody przedawniają się z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Czym jest szkoda osobowa powstała na skutek wypadku komunikacyjnego?

Szkoda osobowa jaką ponosi poszkodowany na skutek wypadku komunikacyjnego może dotyczyć uszkodzenia ciała oraz pozbawienia życia. Szkoda może mieć wymiar majątkowy, rozumiany poprzez utratę możliwości pracy, przez co poszkodowany traci możliwość zarobku. Może mieć również wymiar niemajątkowy taki jak uszkodzenie ciała czy też fizyczne oraz psychiczne dolegliwości. W takim przypadku naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Uzyskanie odszkodowania Kraków

Na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania destabilizacji zdrowia, naprawienie szkody uwzględnia wszelkie powstałe z tego powodu koszty.

Wśród nich możemy wymienić:

 • koszty leczenia (w tym lekarstwa, konsultacje lekarskie, pomoc pielęgniarki)
 • koszty rehabilitacji
 •  zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • koszty specjalnego żywienia
 • koszty opieki osoby trzeciej
 • koszty przystosowania mieszkania do nowych warunków
 • koszty dotyczące transportu chorego do lekarza, na badania oraz na rehabilitacje
 •  koszty związane z adaptacją do nowego zawodu (koszty szkoleń, kursów oraz koszty dojazdu)

Od czego zależy kwota odszkodowania, zadośćuczynienia i renty?

Wysokość wypłacanej poszkodowanemu kwoty, w formie odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty jest zależna od poniższych czynników: 

 • skutków materialnych wypadków
 • długości okresu żałoby którą przeżywają poszkodowani
 • skutków w psychice poszkodowanego, które wywołała śmierć bliskiej osoby
 • rozmiaru cierpień psychicznych
 • wieku poszkodowanego
 • związku poszkodowanego i uprawnionych

O tym jaka będzie wysokość odszkodowania decyduje fakt doznanej krzywdy i jej skutków w życiu uprawnionych.

Pomoc adwokata poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym

Nasza Kancelaria zajmuje się pomocą prawną pokrzywdzonym i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Doradzamy klientom oraz reprezentujemy ich w postępowaniach polubownych i sądowych przed sądem cywilnym. Oferujemy pomoc poszkodowanym i pokrzywdzonym, poprzez reprezentację w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku, oraz dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej - fałszowanie, poświadczanie nieprawdy - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Kraków Odszkodowania komunikacyjne - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie prawne osobom poszkodowanym na skutek wypadku komunikacyjnego. Zajmujemy się także pozostałymi sprawami odszkodowawczymi

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Kraków odszkodowania komunikacyjne

W Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy  pomoc prawną osobą starającym się uzyskać odszkodowanie na skutek wypadku komunikacyjnego. Oferujemy swoje usługi w miastach woj. małopolskiego: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.