Prawo nieruchomości Kraków i reprywatyzacja

Kancelaria prawna posiada bogatą praktykę w sprawach kompleksowej obsługi spraw z zakresu prawa nieruchomości. Opis usług prawnych, jakie świadczymy w zakresie wsparcia procesu budowlanego i ochrony środowiska, możesz znaleźć w tej części strony

Prawo nieruchomości i reprywatyzacja - jak możemy Ci pomóc?

Prawo nieruchomości Kraków

Praktyka prawa nieruchomości kancelarii Krakowscy Adwokaci obejmuje wszystkie dziedziny prawa dotyczące gruntów, budynków i lokali. W szczególności zajmujemy się sprawami:
 • uregulowania tytułu prawnego do nieruchomości (w tym poprzez prowadzenie postępowań w przedmiocie zasiedzenia nieruchomości, przeprowadzenie postępowań spadkowych regulujących kwestie własności, postępowania dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, wywłaszczenia, zniesienia współwłasności, uzgodnienia treści ksiąg wieczystych ze stanem rzeczywistym).
 • przygotowujemy umowy w obrocie nieruchomościami m.in. przedwstępne, warunkowe, przenoszące i finalne umowy dotyczące wszelkich transakcji na rynku nieruchomości. Oferujemy również prowadzenie badania prawnego nieruchomości przed zakupem nieruchomości (więcej w zakresie prawa umów przeczytasz tutaj).
 • reprezentujemy w sprawach sporów o wydanie nieruchomości, o immisje sąsiedzkie oraz naruszenie posiadania.
 • prowadzimy analizę umów deweloperskich i umów rezerwacyjnych.
 • zajmujemy się sprawami prawa lokatorskiego.
 • reprezentujemy w sprawach dochodzenia roszczeń o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • prowadzimy obsługę postępowań administracyjnych oraz sądowych w zakresie m.in.: pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, decyzji środowiskowych oraz ochrony środowiska.

Sprawy reprywatyzacyjne Kraków

Kancelaria prowadzi również postępowania w tzw. sprawach reprywatyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
 • gruntów warszawskich objętych tzw. dekretem Bieruta,
 • mienia zabużańskiego,
 • nieruchomości objętych reformą rolną,
 • postępowań ws. nacjonalizacji lasów,
 • majątków opuszczonych i porzuconych (tzw. mienie poniemieckie),
 • spraw nacjonalizacji przemysłu,
 • reprywatyzacji nieruchomości kościelnych,
 • pozostałych wywłaszczeń,
 • a także innych spraw dotyczących przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa niezależnie od istnienia podstawy prawnej dla tego działania.

Prawo nieruchomości Kraków - stała obsługa prawna

Wsparcie w zakresie obsługi prawnej z zakresu prawa nieruchomości kierujemy zarówno do osób fizycznych, jak i jednostek publicznych oraz podmiotów prywatnych. W szczególności prowadzimy obsługę prawną deweloperów, biur nieruchomości,pośredników nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, administratorów nieruchomości oraz innych jednostek działających w sektorze nieruchomości.