Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Umowa przedwstępna

Umowę przedwstępną reguluje Kodeks cywilny, który podaje, że jest to „umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy” (tzw. umowy przyrzeczonej). Umowa przedwstępna powinna uwzględniać ważne postanowienia umowy przyrzeczonej, jak również termin, kiedy ma zostać ona zawarta.

W naszej kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci zajmujemy się pomocą w konstruowaniu i egzekwowaniu postanowień umów przedwstępnych, a także oferujemy profesjonalne konsultacje i pomoc w sprawach związanych z postanowieniami umowy przedwstępnej. Dowiedz się więcej o kancelarii Krakowscy Adwokaci.

Umowa przedwstępna - Kraków

Umowy przedwstępne są często podpisywane zwłaszcza podczas zakupu i sprzedaży nieruchomości. Zobowiązują jedną ze stron lub obie do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna Kraków – jeśli masz wątpliwości dotyczące zawarcia umowy przedwstępnej oraz tego, jak ostatecznie ma ona wyglądać skontaktuj się z nami. W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci profesjonalnie zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z umową przedwstępną.

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna sprzedaży

Umowa przedwstępna może zobowiązywać jedną ze stron bądź obie. W pierwszej sytuacji uprawnienia do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej będą przysługiwać tylko jednej stronie, a w drugiej uprawnienia te ma każda ze stron. Zawiera się ją wtedy, gdy strony nie mogą bądź nie chcą zawrzeć jeszcze umowy przyrzeczonej, ale chcą zapewnić się o jej zawarciu w przyszłości. Umowa przedwstępna sprzedaży jest najczęściej zawierana. Powinna zawierać założenia umowy przyrzeczonej, tj. określać podmioty, przedmiot umowy, ceny i termin realizacji. Zwykle chodzi tu o sprzedaż nieruchomości, mieszkań, domów, działek itp.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości podpisywana jest zwykle wtedy, gdy z jakiegoś powodu transakcja nie może być natychmiastowo zrealizowana. W praktyce dzieje się tak np. wtedy, gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, gdy sprzedający chce jeszcze przez określony czas zamieszkiwać daną nieruchomość bądź gdy czeka na decyzję o warunkach zabudowy, albo gdy kupujący chce nabyć nieruchomość poprzez kredyt. W takiej sytuacji umowa przedwstępna będzie zobowiązywać obie strony do dokonaniu transakcji po ustąpieniu obecnych przeszkód i określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna sprzedaży domu

Umowa przedwstępna sprzedaży domu ma za zadanie dać gwarancję kupującemu oraz sprzedawcy, że w przyszłości zostanie podpisana umowa przyrzeczona. Zanim jednak do niej dojdzie należy bardzo precyzyjnie określić przedmiot sprzedaży i strony. Jeśli dom ma nabyć jedna osoba, to ona jest stroną w umowie, a jeśli np. małżeństwo, to stroną może być jedna osoba bądź dwie. W umowie przedwstępnej jednoznacznie wskazuje się strony umowy. Wskazuje się tu także cenę i termin, jak również sposób zapłaty. 

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania lub innej nieruchomości musi bardzo precyzyjnie określać, co jest przedmiotem sprzedaży. Uwzględnić więc trzeba stan nieruchomości, przynależące miejsca postojowe i piwnice. Bez względu na rodzaj nieruchomości osoba sprzedająca powinna także oświadczyć, że nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, roszczeniami osób trzecich oraz przedstawić akt notarialny lub inny dokument, który potwierdzi jej prawo do nieruchomości.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki

W przypadku tego typu nieurchomości umowa przedwstępna sprzedaży działki powinna jeszcze określać, czy działka jest zabudowana, czy uzbrojona, jakie jest jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także czy ma pozwolenie na budowę. Wszystkie informacje muszą być udokumentowane np. w postaci wypisu z ewidencji gruntów, księgi wieczystej. 

Umowa przedwstępna - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Umowa przedwstępna o pracę

Kiedy podpisuje się umowę przedwstępną o pracę z przyszłym pracodawcą? Zwykle robi się to wtedy, gdy do zatrudnienia ma dojść w przyszłości i obie strony chcą się zobowiązać do niego w określonym terminie. Powinna zawierać dane stron, rodzaj umowy, jaka będzie zawarta w przyszłości oraz okres jej zawarcia, stanowisko, kwotę wynagrodzenia oraz datę zawarcia umowy. Trzeba pamiętać, że pracodawca nie musi wywiązać się z umowy przedwstępnej i zatrudnić kandydata, jeśli nie ma obiektywnej możliwości na zatrudnienie.

Umowa przedwstępna Kraków - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Umowa przedwstępna - wzór

Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie przedwstępnej?

  1. Data i miejsce zawarcia umowy oraz dane stron umowy.
  2. Precyzyjnie określony przedmiot sprzedaży.
  3. Kwota sprzedaży oraz określenie sposobu dokonania płatności.
  4. Termin, w jakim zostanie zawarta umowa przyrzeczona.
  5. Dodatkowo określenie zadatku bądź zaliczki, a także kary umowne.

Umowa przedwstępna - na co uważać?

Aby zabezpieczyć możliwie jak najszerzej zawarcie przyszłej umowy przyrzeczonej, najlepiej sporządzić przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Powinno też się precyzyjnie określić termin realizacji celu umowy oraz możliwość jego modyfikacji, jak również przedmiot umowy (szczególnie w przypadku zakupu mieszkania bądź domu – czy będzie to stan surowy, inwestycja pod klucz, przynależne miejsca parkingowe itp.). 

W umowie przedwstępnej trzeba też zwrócić uwagę na to, jakie będą konsekwencje niedotrzymania umowy, kary umowne oraz odsetki za zwłokę.

Dodatkowo trzeba zapoznać się z różnicą między opóźnieniem a zwłoką, a także zadatkiem a zaliczką oraz konsekwencjami stosowania ich w umowie.

Opóźnienie a zwłoka w umowie przedwstępnej

Opóźnienie i zwłoka są regulowane przez przepisy kodeksu cywilnego, jak również skutki dla stron umowy wynikające z nich. Oba te określenia odnoszą się do braku realizacji zobowiązań w terminie. Niemniej jednak opóźnienie występuje wtedy, gdy dłużnik nie wypełni postanowień umowy z przyczyn od niego niezależnych, a w przypadku zwłoki niewypełnienie zachodzi z przyczyn przez niego zawinionych. 

Zadatek a zaliczka

Umowę przedwstępną zwykle zabezpiecza się zadatkiem bądź zaliczką. Zaliczka oznacza wcześniejszą spłatę części pieniędzy za przedmiot umowy.  W przypadku gdy warunki umowy nie zostaną spełnione zaliczka jest zwracana.

W przypadku zadatku sprawa wygląda nieco inaczej. Jeśli warunki umowy nie zostaną spełnione z winy wpłacającego zadatek, sprzedawca może go zatrzymać.  Natomiast jeśli warunki te nie zostały spełnione z winy sprzedawcy druga strona powinna otrzymać zdwojoną kwotę zadatku. 

Kiedy umowa przedwstępna jest nieważna?

Trzeba pamiętać, że umowa przedwstępna będzie nieważna jeśli nie zostanie w niej określona kwota sprzedaży lub chociażby sposób ustalenia jej. Jasno musi być określony także przedmiot sprzedaży.

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Na skutek różnych sytuacji życiowych jedna ze stron może chcieć rozwiązać umowę przedwstępną. Rozwiązanie umowy lub wypowiedzenie umowy przedwstępnej to coś innego, niż odstąpienie od niej. W przypadku odstąpienia od umowy przedwstępnej całkowicie unieważnia się umowę od początku jej istnienia, a więc traktuje się ją tak, jakby nigdy nie istniała. Zarówno podczas rozwiązywania jak i odstąpienia od umowy proces ten może okazać się skomplikowany. W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci pomagamy w kwestii rozwiązania bądź zakończenia umowy, jak również przeniesienia umowy na inną osobę, zmiany poszczególnych ustaleń i innych sprawach dotyczących zawierania umów przedwstępnych.

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci - obywatelstwo polskie

Umowa przedwstępna - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Nasza kancelaria adwokacka znajduje się w Krakowie. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie umów przedwstępnych. Pomagamy w konstruowaniu umowy przedwstępnej, rozwiązaniu bądź odstąpieniu od niej, opisaniu przedmiotu umowy oraz innych aspektach dotyczących umowy przedwstępnej. Skontaktuj się z nami.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Umowa przedwstępna woj. małopolskie

Krakowscy Adwokaci to kancelaria adwokacka, w której zajmujemy się profesjonalnie sprawami dotyczącymi umowy przedwstępnej. Oferujemy swoje usługi na terenie województwa małopolskiego. Współpracujemy z klientami z poniższych miast: 

umowa przedwstępna Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.

Umowa deweloperska a umowa przedwstępna

Główną różnicą pomiędzy umową deweloperską a umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości jest to, że w tej pierwszej deweloper zobowiązuje się do wybudowania, a później sprzedaży lokalu opisanego w umowie. Natomiast w przypadku umowy przedwstępnej przedmiotem jest zazwyczaj już istniejący lokal. Poza tym umowa deweloperska określa prawa i obowiązki stron w ramach procesu inwestycyjnego, dlatego np. kwestia zapłaty przez kupującego będzie regulowana inaczej.

Adwokat Kraków - umowa przedwstępna

Umowy przedwstępne mogą wydawać się niejasne i wiązać się z niezrozumieniem. Pomoc zaufanych adwokatów może więc okazać się bardzo przydatna. Dzięki skorzystaniu z naszej pomocy strony umowy mogą w pełni zrozumieć swoje prawa i postanowienia zawarte w umowie. 

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Mamy doświadczenie w sprawach dotyczących nawiązywania umów przedwstępnych.