Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Adwokat Kraków rozwód

Rozwód to zawsze traumatyczne, bardzo emocjonalne i dość często wyczerpujące przeżycie. To zakończenie i podsumowanie ważnego etapu w życiu. Z pomocą i wsparciem adwokata, proces postępowania rozwodowego będzie mniej bolesny i skomplikowany. W Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci przygotujemy dla Państwa jasny plan działania, pomożemy przebrnąć przez każdy etap postępowania oraz będziemy służyć poradami prawnymi w trakcie prowadzenia danej sprawy rozwodowej. Zapraszamy do kontaktu.

Czym jest rozwód?

Zgodnie z polskimi przepisami rozwód może nastąpić, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Trwałość rozkładu pożycia to sytuacja gdy nie ma perspektywy powrotu małżonków do wspólnego pożycia. Istotne znaczenie dla tej przesłanki ma czas rozkładu pożycia, gdyż im małżonkowie dłużej żyją w rozłące, tym bardziej prawdopodobne, iż doszło do trwałego rozkładu. Zupełność rozkładu pożycia ma miejsce gdy ustało ono na wszystkich jego płaszczyznach. Wyróżnia się trzy płaszczyzny pożycia małżeńskiego. Są to więź uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza. 

Koniecznym do orzeczenia rozwodu jest wystąpienie wszystkich powyższych przesłanek łącznie. Brak wystąpienia jednej z nich może powodować oddalenie powództwa rozwodowego. Nie jest natomiast przesłanką rozwodu zgoda współmałżonka. Sąd może orzec rozwód pomimo braku takiej zgody jednej ze stron. Jednakże w przypadku gdy obie strony wnoszą o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest to istotnym potwierdzeniem wystąpienia przesłanek rozwodu.

Przesłanki rozwodu

Wspomniane powyżej płaszczyzny na których realizuje się pożycie małżeńskie, stanowiące również element przesłanek rozwodu są następujące: 

  • emocjonalna – uważana za więź duchową, uczuciową charakterystyczną dla związków małżeńskich,
  • fizyczna – czyli kontakt cielesny,
  • gospodarcza  – definiowana  jako wspólnota domowa przejawiająca się głównie we wspólnym gospodarowaniu, ponoszeniu wspólnych kosztów prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Celem ustalenia, iż zachodzą podstawy do orzeczenia rozwodu, jest stwierdzenie przez sąd, iż pożycie ustało na wszystkich trzech płaszczyznach. Małżonkowie musza utracić więź emocjonalną, przy czym nie musi się to wyrażać wrogim nastawieniem do siebie. Istotnym jest aby uczucie, które ich łączyło – wygasło. Rozkład więzi fizycznej to ustanie kontaktu fizycznego pomiędzy małżonkami. Rozkład więzi gospodarczej często przejawia się w zmianie miejsca zamieszkania. To najbardziej wyraźny przykład rozpadu tej więzi. Jednakże nie jest wymagane aby małżonkowie zamieszkali osobno. Zdarza się i tak, iż małżonkowie zamieszkując pod jednym dachem zaprzestają prowadzenia wspólnego gospodarstwa. Każdy z nich ponosi własne koszty utrzymania, nie planują wspólnego budżetu lub wydatków. Nie można również utożsamiać zerwania więzi gospodarczej ze zmianą ustroju majątkowego, np. ustanowienie rozdzielności majątkowej. Pomimo takiej zmiany więź gospodarcza małżonków może zostać utrzymana.

Jak wygląda proces rozwodowy?

Sprawa rozwodowa rozpoznawana jest przez Sąd Okręgowy. Inicjatorem postępowania przed sądem może być jeden z małżonków, który musi wystąpić z pozwem rozwodowym, w którym określi swoje żądania. Wśród podstawowych kwestii istotnych dla sądu jest wykazania faktu i daty zawarcia małżeństwa, posiadanie wspólnych dzieci i ustalenie wieku tych dzieci, a także konieczność stwierdzenia winy za rozkład pożycia (bądź wniosek o orzekanie rozwodu bez winy).

Pozew należy opłacić, a żądanie właściwie uzasadnić. W uzasadnieniu pozwu należy przytoczyć dowody na zupełny i trwały rozkład pożycia, a także ewentualnie wykazujące winę współmałżonka za rozkład pożycia.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

ługość procedowania w sprawie o rozwód zależna jest od żądań stron a także od liczby koniecznych do przeprowadzenia dowodów. Tym samym, w przypadku postępowania rozwodowego zakończonego wyrokiem, w którym sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia czas potrzebny do zakończenia sprawy, a tym samym liczba posiedzeń sądu jest o wiele mniejsza niż gdy wykazujemy winnego. Szczególnie czasochłonne w toku postępowania jest słuchanie świadków, których zeznania mają służyć za dowód w sprawie. Brak orzekania o winie, o sposobie kontaktu z dziećmi i kwestii wspólnego zamieszkiwania powoduje, iż rozwód może być orzeczony na pierwszym posiedzeniu. Rozbudowane wielowątkowe postępowania rozwodowe mogą trwać wiele miesięcy. Warto również zauważyć, iż wyrok Sądu Okręgowego może podlegać zaskarżeniu (apelacja) co dodatkowo wydłuży postępowanie, które przeniesie się przed Sąd Apelacyjny.

Adwokat rozwodowy Kraków

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci zajmuje się sprawami związanym z prawem rodzinnym, w tym w sprawami rozwodowymi. Z dużym zaangażowaniem podchodzimy do każdej rozprawy rozwodowej. Dokładnie analizujemy każdy konkretny, indywidualny przypadek rozwodu. W zakresie usług zajmujemy się:

  • sporządzeniem pozwu rozwodowego
  • pomocą prawną i doradztwem podczas postępowania sądowego,
  • odpowiedziami na pozew,
  • reprezentacją przed sądem,
  • składaniem apelacji.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest zdecydowanie szybszy, często może odbyć się bez świadków, a cała sprawa może zamknąć się na jednej rozprawie. Jest to możliwe jeśli małżonkowie wszystko wcześniej jasno między sobą uzgodnią, i po przesłuchaniu każdego z nich, w wyznaczonym terminie zapadnie wyrok orzekający rozwód. Jest to zdecydowanie szybsza forma rozwodu, która daje możliwość ubiegania się o alimenty od współmałżonka, ale tylko w przypadku, gdy żądający popadnie w niedostatek. Taka sytuacja ma miejscy, gdy jednemu z były małżonków będzie brakowało środków pieniężnych na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Warto mieć również na uwadze fakt, że rozwód bez orzekania o winie jest zdecydowanie tańszy niż rozwód z orzekaniem o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie, warto zastanowić się jak bardzo nam na tym zależy. Warto wiedzieć jakie konsekwencje wiążą się z tym wyborem. Rozwód z orzekaniem o winie wymaga zaangażowania osób z najbliższego otoczenia (przyjaciół, rodziny) którzy będą zobowiązani zeznawać w sądzie. Dla nikogo z nich nie będzie to miła i komfortowa sytuacja. Rozwód z orzekaniem jest zdecydowanie dłuższy, rozkłada się w czasie i może potrwać nawet kilka lat. Zaletą jednak tego rodzaju rozwodu jest możliwość dochodzenia alimentów na siebie od drugiego winnego małżonka. Jest to możliwe gdy stopa życiowa niewinnego małżonka, obniżyła się w efekcie rozwodu i rozstania.

Adwokat Kraków Rozwód- Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie prawne osobom ubiegającym się o rozwód.

Zajmujemy się także pozostałymi sprawami z prawa rodzinnego, takimi jak podział majątku czy ustalanie alimentów.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Adwokat Kraków Rozwód

W Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy pomoc prawną w sytuacjach dotyczących rozwodu. Oferujemy swoje usługi w miastach woj. małopolskiego: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.