Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Zachowek

Zachowek jest formą uprawnienia bliskich spadkodawcy na wypadek pominięcia ich w testamencie przez spadkodawcę lub rozdysponowania majątku zmarłego za życia. Zachowek jest regulowany prawnie przez kodeks cywilny. Zgodnie z nim obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek zalicza się do tzw. długów spadkowych obok kosztów pogrzebu spadkodawcy, kosztów postępowania spadkowego oraz obowiązku wykonania zapisów zwykłych i poleceń. Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci oferuje pomoc w sprawie dochodzenia zachowku. Wyjaśniamy prawa, jakie przysługują spadkobiercom ustawowym, oceniamy możliwość uzyskania zachowku, obrony przed żądaniem zapłaty zachowku, a także reprezentujemy w postępowaniach sądowych. Zapraszamy do kontaktu.

Co to jest zachowek?

Zachowek jest prawem do udziału w spadku, zabezpieczeniem określonych spadkobierców ustawowych przed pozostawieniem ich bez korzyści z tytułu spadku, wskutek pominięcia ich w testamencie lub rozdysponowaniem majątku zmarłego za życia. Zachowek chroni interesy najbliższych członków rodziny osoby zmarłej. Potocznie rozumie się zachowek jako określoną kwotę, która może być dochodzona przez osoby najbliższe spadkodawcy od osób, które uzyskały spadek na podstawie testamentu lub rozporządzeń zmarłego dokonanych przez niego za życia.

Komu należy się zachowek? Kto może spodziewać się zachowku?

Krąg osób, którzy mogą domagać się zachowku jest węższy niż osoby uprawnione do dziedziczenia z ustawy.  Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego zachowek należy się określonej grupie osób i obejmuje: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), oraz rodziców spadkodawcy, którzy ustawowo byliby powołani do spadku.

Ile wynosi zachowek? Jak ustala się zachowek?

Wysokość zachowku ustalana jest przed kodeks cywilny i zgodnie z nim, jeśli osoba, która jest uprawniona do zachowku, jest trwale niezdolna do pracy lub jeśli zstępnym uprawnionym do zachowku jest osoba małoletnia, to zstępnym, małżonkowi i rodzicom zmarłego należy się 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał podczas dziedziczenia ustawowego. W pozostałych przypadkach należy się połowa udziału spadkowego. Podstawą do obliczania zachowku jest określenie udziału spadkowego. Wyraża się go odpowiednim ułamkiem i podczas jego obliczania uwzględnia się także spadkobierców niegodnych i tych, którzy odrzucili spadek. 

Kiedy nie należy się zachowek?

Istotne jest, że osoby, które nie są uprawnione do otrzymania zachowku to te, które odrzuciły spadek, zrzekły się dziedziczenia lub zostały uznane za niegodne dziedziczenia, albo które spadkodawca wydziedziczył. 

Zachowek – przedawnienie

Należy też pamiętać, że zachowek ulega przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia:

– otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) w przypadku, gdy obowiązek zapłaty zachowku wiąże się z dziedziczeniem ustawowym,

– ogłoszenia testamentu w przypadku, gdy obowiązek zapłaty zachowku wiąże się z dziedziczeniem testamentowym. Ogłoszenie (otwarcie) testamentu dokonuje notariusz lub sąd. 

Kto jest zobowiązany do wypłaty zachowku?

Do zapłaty zachowku zobowiązane są 3 grupy osób: spadkobiercy (zazwyczaj chodzi o spadkobierców testamentowych), zapisobiorcy windykacyjni oraz obdarowani przez spadkodawcę w ramach darowizny.

Zapisobiorcy windykacyjni są zobowiązani do zapłaty zachowku gdy nie ma możliwości wyegzekwowania należnej kwoty od spadkobiercy. Jeśli spadkobierca uczyni więcej zapisów windykacyjnych, to wszyscy zapisobiorcy windykacyjni ponoszą solidarną odpowiedzialność za zachowek.

Jeśli natomiast uprawniony do zachowku nie może otrzymać zachowku od spadkobiercy ani zapisobiorcy windykacyjnego, zobowiązani do zapłaty zostają osoby obdarowani przez spadkodawcę. 

Jak uniknąć zachowku?

Pomimo prawa uprawnionego do zachowku osoba, która jest obowiązana do zapłaty go nie zawsze musi to zrobić. Uprawniony do zachowku nie zawsze chce skorzystać ze swojego prawa do niego, bądź zwleka z tym tak długo, że dochodzi do przedawnienia zachowku. Żeby uniknąć obowiązku uiszczenia zachowku można także powołać się na zasady współżycia społecznego, niegodność dziedziczenia uprawnionego, wydziedziczenie bądź zrzeczenie się przez uprawnionego prawa do zachowku. 

Zachowek Kraków - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie prawne zarówno osobom uprawnionym do otrzymania zachowku jak i osobom, które są obowiązane do jego wypłaty. Zajmujemy się także pozostałymi sprawami z prawa spadkowego.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Zachowek - prawo spadkowe

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy  pomoc prawną w sytuacjach dotyczących zachowku. Oferujemy swoje usługi w miastach woj. małopolskiego: zachowek Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.