Sprawy karne i karno-skarbowe

Oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych i karnoskarbowych. Posiadamy doświadczenie zarówno w prowadzeniu obron jak i reprezentowaniu pokrzywdzonych, a także występowaniu w roli oskarżyciela prywatnego bądź subsydiarnego.

Sprawy karne Kraków - jak możemy pomóc?

Klientom, wobec których prowadzone jest postępowanie karne oferujemy kompleksową pomoc. Analizujemy ich sytuację prawną, doradzamy w kwestii ustalenia linii obrony, a także reprezentujemy ich przed organami ścigania oraz sądem. Chociaż nikt nie jest zobowiązany dowodzenia swej niewinności i to na organy ścigania nałożony jest obowiązek udowodnienia popełnienia przez oskarżonego czynu, to nie warto być biernym. Właściwie poprowadzone postępowanie karne pozwala zaoszczędzić czas, nerwy, a często również pieniądze. Warto również wiedzieć, iż nie istnieje adwokat, który jest w stanie doprowadzić do uniewinnienia w każdej sprawie, a w niektórych przypadkach dobrze wynegocjowana ugoda z prokuratorem jest rozsądniejszym rozwiązaniem niż prowadzenie długiego procesu karnego.

Sprawy karne Kraków - co jeszcze warto wiedzieć?

Rola adwokata w postępowaniu karnym nie ogranicza się jedynie do obrony oskarżonego, warto pamiętać, iż również pokrzywdzony może korzystać w toku procesu karnego z pełnomocnika. Warto skorzystać z tej możliwości i aktywnie działać już w procesie karnym, zwłaszcza w sprawach w których zostaliśmy pokrzywdzeni finansowo lub których możemy domagać się zadośćuczynienia. Sąd skazując oskarżonemu może bowiem nałożyć na niego obowiązek naprawienia szkody bądź zapłaty zadośćuczynienia. Ten sposób kompensacji powstałej szkody skraca czas uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia, gdyż nie musimy już występować z osobnym pozwem przed sądem cywilnym. Co więcej nie ponosimy również dodatkowych kosztów sądowych związanych z opłatą od pozwu oraz ewentualnych kosztów pełnomocnika w postępowaniu cywilnym.

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa wydane przez prokuratora nie zamyka pokrzywdzonemu drogi do uzyskania satysfakcji przed sądem. Na postanowienia umarzające postępowanie bądź odmawiające jego wszczęcia służy pokrzywdzonemu zażalenie. W przypadku zaś powtórnego umorzenia postępowania, po wykorzystaniu środków zaskarżenia, pokrzywdzony może sam wystąpić do sądu z subsydiarnym aktem oskarżenia. Udzielamy naszym klientom pomocy zarówno w sporządzeniu środków zaskarżenia jak i samych subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo karne Kraków - Sprawy związane z postępowaniem dotyczącym ENA

Prowadzimy również sprawy z oskarżenia prywatnego sporządzając prywatne akty oskarżenia, a także w sprawach związanych z postępowaniem dotyczącym Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sporządzamy środki zaskarżenia, w tym apelacje we wszystkich rodzajach spraw, a także reprezentujemy klientów przed organami ścigania – prokuraturą, policją oraz sądami. Pomagamy naszym klientom również w sprawach karnych skarbowych prowadzonych przez finansowe organy postępowania i sądy powszechne a także w sprawach o wykroczenia.

Sprawy penitencjarne

Doradzamy i reprezentujemy skazanych w sprawach penitencjarnych. Pomagamy sporządzić wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary oraz reprezentujemy klientów na posiedzeniach sądu. Zasadniczo każdy skazany, który odbył już połowę kary pozbawienia wolności może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary. Zgoda taka wydawana jest przez sąd penitencjarny na posiedzeniu odbywającym się w zakładzie karnym. W posiedzeniu może wziąć udział skazany oraz jego obrońca, prokurator oraz przedstawiciel zakładu karnego. Sporządzając wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary warto w odpowiedni sposób przedstawić nie tylko sposób postępowania skazanego, ale również przedłożyć odpowiednie dokumenty i promesy dotyczące przyszłej sytuacji. We wniosku warto podkreślić najistotniejsze dla sądu okoliczności związane z dotychczasowym postępowaniem skazanego oraz odpowiednio je udokumentować. Pomagamy klientom w odpowiednim doborze i skompletowaniu dokumentacji oraz sporządzeniu wniosków. Udzielamy również pomocy w trakcie posiedzenia sądu penitencjarnego występując razem z naszymi klientami przed sądem. Sporządzamy również środki zaskarżenia od orzeczeń sądów pierwszej instancji.

Sprawy penitencjarne - jak możemy pomóc?

Prowadzimy również sprawy o wyrażenie przez sąd zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Ten swoisty „areszt domowy” pozwala nie tylko uniknąć nieprzyjemności związanych z samym przebywaniem w zakładzie karnym, ale umożliwia również utrzymanie pracy, a także więzi z najbliższą rodziną. Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest najmniej dolegliwym sposobem jej wykonania. Zgoda na odbycie kary w takim systemie wyrażana jest przez sąd na wniosek skazanego. Wyrażenie zgody następuje już po wydaniu wyroku skazującego w osobnym postępowaniu. Wraz z wnioskiem przedłożyć należy również wymagane ustawowo dokumenty i zgody. O wyrażenie zgody na odbycie kary w SDE mogą ubiegać się zarówno skazani, którzy po wydaniu wyroku jeszcze nie zgłosili się do zakładu karnego, jak i ci którzy już rozpoczęli wykonywanie kary. Nasi klienci mogą liczyć na naszą pomoc w skompletowaniu dokumentacji, sporządzeniu wniosku, a także wsparcie w trakcie posiedzenia.

Świadczymy pomoc również w innych sprawach penitencjarnych. Pomagamy uzyskać przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności jak i odroczyć jej wykonanie. Sporządzamy pisma i wnioski do sądu, doradzamy i pomagamy uzyskać niezbędną dokumentację, a także reprezentujemy naszych klientów przed sądami.

Nasze pozostałe specjalizacje