Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Adwokat alimenty Kraków

Obowiązek alimentacyjny (alimenty) to uregulowana przepisami powszechnie obowiązującymi powinność dostarczania środków utrzymania (a także wychowania). Obowiązek ten ma na celu zapewnienie osobie uprawnionej niezbędnych środków, w sytuacji gdy sama nie jest w stanie ich zabezpieczyć. Przepisy nie regulują w jaki sposób ten obowiązek ma być wypełniany. W praktyce polega on bądź to na faktycznym utrzymaniu i ponoszeniu związanych z tym kosztów bądź na świadczeniu pieniężnym. Krąg osób uprawnionych i obowiązanych do alimentów jest określony w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W przypadku braku dobrowolnego wypełniania tego obowiązku koniecznym jest wystąpienie do sądu z pozwem o alimenty.

Dla kogo alimenty?

Przede wszystkim obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa. Do alimentów zobowiązani będą zatem wstępni bądź zstępni w linii prostej (najczęstszym przykładem jest obowiązek utrzymania małoletnich dzieci przez rodziców). Poza tym do wzajemnej alimentacji obowiązane jest również rodzeństwo. Poza krewnymi obowiązek alimentacyjny obciąża również małżonków (po rozwodzie), osoby związane stosunkiem przysposobienia i ojczyma/macochę względem pasierbów (istnieje również możliwość domagania się alimentów od pasierbów przez ojczyma lub macochę). Nie są obowiązane do alimentów inne osoby nie wymienione ustawie, np. pozostające w nieformalnym związku partnerskim.

Od czego zależy zakres obowiązku alimentacyjnego?

Zgodnie z art. 135 K.R.O. wysokość należnych świadczeń alimentacyjnych jest ustalana na podstawie dwóch następujących czynników:

  • uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej (np. dziecka)
  • zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (np. rodzica, współmałżonka).

Usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu godną egzystencję. Nie można ich utożsamiać z minimum egzystencji -potrzebami biologicznymi. Są to zatem potrzeby zarówno materialne jak i niematerialne. Będą to koszty utrzymania mieszkania, wyżywienia, leczenia, higieny, zakupu odzieży, materiałów edukacyjnych dodatkowych zajęć, koszty uczestnictwa w życiu kulturalnych, społecznym, duchowym. W przypadku dzieci istotny jest prawidłowy rozwój, wychowanie i edukacja. Dlatego też w każdym przypadku – wobec każdego uprawnionego potrzeby te będą kształtowały się inaczej. Szczególny wpływ na te potrzeby będzie mieć m.in. wiek osoby, stan zdrowia, dotychczasowa stopa życiowa.
Do powyższych przesłanek przyłożyć należy możliwości zarobkowe i majątkowe obowiązanego. Warto podkreślić, iż mówimy o możliwościach a nie faktycznych zarobkach. W postępowaniu sądowym badane będzie bowiem nie tylko to ile obowiązany aktualnie zarabia ale również to ile mógłby zarabiać wykorzystując swoje zdolności i możliwości. Bierność na rynku pracy nie usprawiedliwia i nie zwalnia z obowiązku płacenia alimentów.

Alimenty na dziecko

Podstawą do alimentacji dziecka jest brak jego zdolności do samodzielnego utrzymania się. Nie ma jednoznacznej granicy wiekowej, po przekroczeniu której traci ono prawo do alimentów. Istotne jest to, czy po uzyskaniu pełnoletniości dziecko nadal podejmuje naukę lub pracuje. W przypadku jeżeli jeden z rodziców nie ponosi ciężaru utrzymania dziecka – kosztów związanych z zamieszkaniem, mediami, wyżywieniem, ubraniem, zakupem wszystkich innych środków i materiałów, może zostać zobowiązane przez sąd do comiesięcznego świadczenia pieniężnego dla dziecka, płatnego do rąk rodzica z którym dziecko na co dzień przebywa. Taka sytuacja powstaje na skutek orzeczenia wydanego po wytoczeniu powództwa o alimenty. Jednakże ustalenie alimentów nie zawsze wymaga orzeczenia sądu. Strony mogą umownie określić wysokość comiesięcznego obowiązku. Przy ustaleniach tych może być przydatny mediator, prawnik a nawet notariusz, który spisze umowę nadając jej formę umożliwiającą przyspieszoną egzekucję.

Pozew o alimenty

W przypadku konieczności przymusowego ustalenia wysokości alimentów, konieczne jest wystąpienie z powództwem o alimenty. Z pozwem występuje (zazwyczaj) przedstawiciel ustawowy małoletniego (czyli rodzic), działając imieniem dziecka przeciwko drugiemu z rodziców. W pozwie należy określić wysokość dochodzonego świadczenia oraz udowodnić i uzasadnić tę wysokość. Konieczne jest przedstawienie dowodów potwierdzających nasze twierdzenia a także potwierdzających fakt, iż pozwany/a jest rodzicem dziecka. O alimenty występujemy do Sądu Rejonowego. Warto pamiętać, iż proces będzie trwał kilka/kilkanaście miesięcy, w związku z czym należy zadbać o wydanie przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu alimentów na czas prowadzonego postępowania. Sąd nie zrobi tego z urzędu – konieczny jest odpowiedni wniosek. Postanowienie zabezpieczające daje możliwość egzekwowania wskazanych w nim kwot od pozwanego.

Alimenty Adwokat Kraków

Kancelaria Adwokacka świadczy porady w zakresie prawa rodzinnego oraz alimentów. Wspieramy osoby które stanęły w obliczu trudnych wydarzeń, dbając o to by proces rozwodowy oraz alimentacyjny, był dla każdego naszego klienta jak najmniej bolesny. Zawsze mamy na względzie dobro dzieci. Oferujemy kompleksową pomoc w prowadzeniu spraw o alimenty,  pomagamy w:

  • sporządzeniu pozwu alimentacyjnego
  • przygotowaniu odpowiedzi na pozew
  • reprezentowaniu stron przed sądem
  • przeprowadzeniu spraw o alimenty

Zapraszamy do współpracy osoby które starają się o obniżenie lub podwyższenie alimentów.

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie w sprawach o świadczenia alimentacyjne. Zajmujemy się także pozostałymi sprawami z prawa rodzinnego.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Adwokat Alimenty Kraków

W Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy pomoc prawną w sytuacjach dotyczących przyznania alimentów. Oferujemy swoje usługi w miastach woj. małopolskiego: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.